Szkolenia bhp

Podstawa prawna

Zasady postępowania

 

Szkolenia bhp

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z istotniejszych aspektów działania w każdym zakładzie pracy. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do wykonywania zawodu powinien być przeszkolony wstępnie z zakresu BHP. Zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno dopuścić do pracy osoby, która do jej wykonywania nie wykazuje dostatecznej wiedzy z zakresu zasad BHP. Każdy pracodawca jest zatem zobowiązany do przeszkolenia przyszłego pracownika. Ludzie którzy odbyli szkolenie BHP są lepiej przygotowani do radzenia sobie w razie nieprzewidzianych wypadków, które w przeciwnym razie byłyby dużym zagrożeniem ich życia i bezpieczeństwa, a także osób im podlegających.


Szkolenia bhp wstępne

Celem szkolenia wstępnego jest zaznajomienie pracownika:

♦ z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,

♦ z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy,

♦ z podstawowymi przepisami ochrony ppoż,

♦ z zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,

♦ z zakładem pracy.

♦ Spełnienie wymogów prawnych wynikających z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.


Szkolenia okresowe

Zadaniem szkoleń okresowych jest aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

♦ przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

♦ zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

♦ postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Spełnienie wymogów prawnych wynikających z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DU z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860.

Po odbytym szkoleniu uczestnicy uzyskują wymagane zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP.


Szkolenia przez internet

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.) oferujemy Państwu szkolenia OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego dostępnego dla:

♦ pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

♦ pracowników administracyjno-biurowych.


Szkolenia zgodnie z wymaganiami klienta

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy.