Bezpieczeństwo

Ocena ryzyka

Systemy jakości

 

 

Bezpieczeństwo pracy

Zajmujemy się kompleksową obsługą procesów bhp w przedsiębiorstwach i instytucjach. Szeroki zakres działalności często wiąże się, z utworzeniem nowych stanowisk w firmie i wysokimi kosztami. Powierzając nam te zadania firma może uzyskać oszczędności nawet na poziomie 60%.


Systemy zarządzania ISO

Oferujemy naszą pomoc w opracowaniu, wdrożeniu i udoskonaleniu systemów zarządzania zgodnych z panującymi normami :

♦ ISO 9001 – system zarządzania jakością,

♦ ISO14001 – system zarządzania środowiskowego,

♦ PN-N-18001:2004 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,

♦ ISO 22000 – wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.


Ochrona przeciwpożarowa

Naszym Klientom zapewniamy:

♦ usługi kontrolno – nadzorcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej ,

♦ szkolenie pracowników i pracodawcy z zakresu ochrony PPOŻ;

♦ sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

♦ pomoc w organizacji bezpiecznych stanowisk pracy;

♦ zaopatrzenie w niezbędny sprzęt, znaki i instrukcje PPOŻ;

♦ doradztwo w zakresie ochrony PPOŻ;


Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego czyli prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Dokonanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Opracowujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy.